Ghost

My Button Collection

Có những người .Đi qua rồi, sao không đi luôn đi.
Còn quay về trù ám làm gì nữa không biết.
Gặp lại, có thấy vui gì đâu.

Ngày nắng ../

Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng…
Nhà em xa cách quá chừng
Em van anh đấy anh đừng yêu em

Nguyễn Bính (via tonothing1726)
jea0917:

Có quá nhiều khái niệm về thật lòng yêu một người :
Với tôi , chỉ là sau bao lần ôm lấy đau thương , rúc mình vào xó xỉnh đơn côi , thì lại lần nữa , rồi lần nữa nhấn chìm cái tôi của mình mà chạy đến bên khi người thương có vẻ rất ngã nghiêng , thoạt nhiên không ổn .
Nhưng những tình cảm như vậy , nếu tồn tại lại không được nhận ra , nếu nhận ra lại có thể không được đáp đền …
Tôi chỉ là vẫn đi trồng hoa trên sa mạc  Trồng hoa khi biết chẳng thể ra hoa …

jea0917:

Có quá nhiều khái niệm về thật lòng yêu một người :

Với tôi , chỉ là sau bao lần ôm lấy đau thương , rúc mình vào xó xỉnh đơn côi , thì lại lần nữa , rồi lần nữa nhấn chìm cái tôi của mình mà chạy đến bên khi người thương có vẻ rất ngã nghiêng , thoạt nhiên không ổn .

Nhưng những tình cảm như vậy , nếu tồn tại lại không được nhận ra , nếu nhận ra lại có thể không được đáp đền …

Tôi chỉ là vẫn đi trồng hoa trên sa mạc
Trồng hoa khi biết chẳng thể ra hoa …

Bàn chân đã đi mà sao trái tim quay về.

_ Bình nguyên xa vắng. (via kobikat)

Không về được sao ??! Khi nó còn yêu nh như vậy ?

ngoccjoker:

Giấc mơ lớn nhất của mình :)

Của riêng mình, không phải được dựng sẵn :)

(Source: lica1023)

Phải ngu kinh điển mới đi yêu một người làm đau mình. Nhưng còn ngu dại hơn nữa khi nghĩ rằng một người làm đau mình yêu mình.

Gia Đoàn (via tu-loan)

(Source: dont-wanna-miss-u)

Hồi ức !

(Source: tinsoftware)

ngoccjoker:

Vintage House 

(Collected by me)

chuyencuameo:

Dễ thương ha :v :”>

chuyencuameo:

Dễ thương ha :v :”>

Button Theme