Ghost

My Button Collection

foresity:

Sailing Free || Ana-D

foresity:

Sailing Free || Ana-D

(Source: Foresity)

kenkk:

teaflowerrr:

Mình sẽ bắt ny mình tết tóc cho mình ;))

Gặp thằng ko biết thắt thì giao cho nó là 1 thảm họa :v

kenkk:

teaflowerrr:

Mình sẽ bắt ny mình tết tóc cho mình ;))

Gặp thằng ko biết thắt thì giao cho nó là 1 thảm họa :v

(Source: lilawonderland)

Chờ mãi những cơn mưa :))

Chờ mãi những cơn mưa :))

windywhistle:

Lòng cô trống rỗng lắm rồi. Cô không có tình yêu. Cô là người không-biết-mình-muốn-tìm-gì. Và mọi thứ đối với cô về bản chất đều giống như một ly nâu có vị ngọt không thuần khiết.

windywhistle:

Lòng cô trống rỗng lắm rồi. Cô không có tình yêu. Cô là người không-biết-mình-muốn-tìm-gì. Và mọi thứ đối với cô về bản chất đều giống như một ly nâu có vị ngọt không thuần khiết.

dobuxuvacluchay:

" Khi có một ai đó trên đời này yêu thương bạn bằng tất cả, mọi thứ sẽ trở nên thật nhẹ nhàng và thanh thản."

dobuxuvacluchay:

" Khi có một ai đó trên đời này yêu thương bạn bằng tất cả, mọi thứ sẽ trở nên thật nhẹ nhàng và thanh thản."

Button Theme