Ghost

My Button Collection

"Nothing in this world
Could ever compare
To the hole in my heart
And the weight in the air
When you took to the sky
And i lost you to time
A final goodbye
All we love we leave behind
I’m so sorry.”

(Source: thatsimplecripple)

the-lady-of-february:

“Chỉ cần em nắm tay anh
Bao nhiêu giông gió sẽ thành tình yêu”
- Nguyễn Thiên Ngân

the-lady-of-february:

Chỉ cần em nắm tay anh

Bao nhiêu giông gió sẽ thành tình yêu

- Nguyễn Thiên Ngân

Phụ nữ là sinh vật giỏi dối lòng nhất, bạn tát họ một cái, rồi hôn họ một cái, họ sẽ khóc về cái tát của bạn khi ở một mình, và cười suốt ngày trước mặt mọi người vì nụ hôn của bạn.

fashion-runways:

PAVONI Resort 2013

sutuhobao:

Oww let’s gooo

sutuhobao:

Oww let’s gooo

Button Theme